De twee korte teksten van het tweede en het derde visioen horen bij elkaar. Beiden geven Hadewijch meer inzicht in de minne: wat en wie minne is. Hadewijch krijgt antwoord op haar vragen. Zij beseft nu ook dat de mystieke liefde met de vereniging in God op aarde mogelijk is voor haar.

 

Het tweede visioen ontvangt Hadewijch met Pinksteren. De feestdag van de heilige Geest waar God de mensen bezielt en enthousiast maakt. In het evangelie van deze dag ontvangen de leerlingen van Jezus de gave om in alle talen het goede nieuws te gaan verkondigen. Dat geldt ook voor Hadewijch. Zij krijgt inzicht in de geest van de minne.

 

Tekst (Werkvertaling Adrie Lint)

(1) Het was op een pinksterdag dat ik de heilige Geest ontving en wel zo dat ik de volledige wil van de minne in alle dingen begreep en alle uitingen van God en van de bewoners van de hemel. Plus heel de volkomenheid van de volmaakte gerechtigheid en alle tekortkomingen van de verdoemden. Bovendien van elke wil die ik zag begreep ik welke waarheid bevat en welke leugens. En sindsdien voelde ik zo de minne in alle mensen die ik zag hoe sterk zij daarin waren. En toen verstond ik alle 72 talen die gesproken worden.

(Toelichting)

Hadewijch bedoelt hier waarschijnlijk alle talen die op de wereld gesproken worden. Ze neemt daarvoor het getal van 72 omdat volgens de traditie de kerk begonnen is met 72 volgelingen tijdens het leven van Jezus.

(12) Het merendeel van al deze dingen is in mijn binnenste verborgen en stil geworden. Maar dat kijken naar hem alleen al, het branden van de minne en de waarheid van zijn wil, die doofden niet en verstomden niet, waren nooit meer stil in mij. Vroeger, vóór die tijd wou ik altijd bij alles wat ik deed weten en dacht ik erover en zei telkens weer: ‘Wat is minne en wie is minne?” Daarmee had ik me twee jaar lang bezig gehouden.

In navolging van vele anderen, wil ik het woord “minne” niet vertalen naar een modern Nederlands woord zoals liefde, beminnen, lief, etc. Ook in de tijd va Hadewijch was het een vreemd woord. Misschien was het zelfs door Hadewijch bedacht, vragen sommigen zich af. Het heeft ook een allesomvattende betekenis: lief-hebben, geliefde, maar ook God die Liefde is, Jezus Christus, enzo nog veel meer. Kortweg: “minne” valt niet te definiëren.