In het dertiende visioen ziet Hadewijch dat er slechts 107 mensen volledig (op alle wijzen) volgroeid zijn in de minne van God. 29 Mensen daarvan zijn al in de hemel, 73 mensen zijn nog in leven op het moment dat Hadewijch schrijft en 5 moeten nog geboren worden. Als een soort van aanhangsel bij de Visioenen geeft zij deze lijst en vult ze in met concrete namen. De Lijst van Volmaakten beschrijft dus wie er de hoogste hemelregionen bewonen.
Maria bekleedt de hoogste rang en wordt als eerste genoemd. Daarna volgen de intimi uit de kring van Jezus, volgens Hadewijchs inschatting: Johannes de Doper, Johannes de evangelist, Maria Magdalena, Petrus, Jakobus, Paulus. Andere belangrijke figuren uit de eerste eeuw (overige evangelisten, vrouwen rond Jezus) worden niet genoemd. Verder volgt nog een kleine selectie uit de geschiedenis van de kerk: heilige Gregorius, heilige Hilarius, heilige Isidorus, heilige Augustinus, heilige Martinus en Hildegard.

Het merendeel van de genoemden zijn onbekende figuren en vaak ook verstotenen die Hadewijch in de hemel heeft gezien. Er worden natuurlijk ook relatief veel tijdgenoten genoemd. Welke betekenissen kunnen we hieruit trekken? Zeker wel dat het een heel tegendraadse lijst is.