Helaas zijn niet alle teksten van Hadewijch bij de boekhandel verkrijgbaar. Daarom heb ik deze boekenlijst in tweeën verdeeld. Met eerst de uitgaven die (nu nog) beschikbaar zijn. Vervolgens de boeken die misschien nog in een bibliotheek of tweedehands te verkrijgen zijn.
Recente uitgaven
Hadewijch Liederen
Uitgegeven, ingeleid, vertaald en toegelicht door Veerle Fraeters en Frank Willaert, met een reconstructie van de melodieën door Louis Peter Grijp. Historische Uitgeverij, Groningen, 2009.
De Middelnederlandse tekst wordt weergegeven, vertaald en voorzien van een uitgebreid commentaar. De liederen in de Middelnederlandse taal zijn bovendien te beluisteren op vier bijgesloten cd’s.
* Het is een toegankelijk boek geworden, met heldere informatie. Een voorbeeld van deze vertaling vindt u op deze website bij Lied 40.
Hadewijch Oerewoet. Gedichten over minne en beminnen
Uitgegeven en vertaald door Agnes Hoffschulte. Uitgeverij Kok, Utrecht, 2018.De liederen worden in een moderne vertaling weergegeven.
* De gedichten zijn helder vertaald en worden kort toegelicht. De vertaalster, drs. Agnes Hoffschulte, is pastoraal theologe en werkt in Deventer.
Hadewijch – Het boek der liederen deel I en deel II
Door Herman Vekeman, Damon, Budel, 2005.
Deel 1 biedt de Middelnederlandse tekst van en vertaling. Deel II geeft een uitgebreide analyse van de liederen 10, 18, 6 en 29.
* Vekeman leest de teksten vooral als mystieke liederen, in de traditie van de christelijke spiritualiteit van Céteaux en Benedictus. Dat maakt het commentaar in deel 2 boeiend, maar minder eenvoudig om te lezen.
Hadewijch Liefdesliederen
Uit het Middelnederlands vertaald door Jan Kuijper, met een nawoord van Rosita Steenbeek. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2010.
* Kuijper noemt zijn vertaling zelf een ‘herdichting’. Het gaat hem vooral om de dichterlijke taal en pas later bekommert hij zich om een getrouwe weergave van de inhoud van Hadewijchs gedichten. Op veel plaatsen heeft hij de liederen ontdaan van de religieuze en de mystieke inhoud. Vandaar ook de titel Liefdesliederen. Een voorbeeld van deze vertaling vindt u op deze website bij Lied 20.
Lastig verkrijgbare uitgaven
Hadewijch. Schrijfster – Begijn – Mystica
Door Paul Mommaers, Peeters, Leuven, 2003. Woord vooraf door Veerle Fraeters.
* Ook de oudere uitgave, verschenen bij Altiora Averbode, is tweedehands zeker nog te verkrijgen.
De visioenen van Hadewijch
Middelnederlandse tekst, vertaling en kommentaar verzorgd door Paul Mommaers. Nijmegen, Gottmer, 1979. 158 p.
Hadewijch Minne is wonderzoet in al haar stormen
Een keuze uit de Mengeldichten en Strofische Gedichten van Hadewijch. Hertaling door Lucienne Stassaert, Leuven, 2002.
* De schrijfster, schilderes en componiste Lucienne Stassaert heeft in haar hertaling (zoals zij de vertaling uitdrukkelijk noemt) het rijmschema van Hadewijch willen volgen. Een voorbeeld van deze vertaling vindt u op deze website bij Lied 15.
De beeldspraak van Hadewijch
Door J. Reynaert, Lanno, Tielt, 1981.
* “In zijn monumentale dissertatie heeft Joris Reynaert aangetoond hoezeer Hadewijchs beeldspraak beïnvloed is door Bijbel, patristiek en hoofse minnelyriek, maar ook hoe oorspronkelijk de Brabantse mystica met dit traditionele beeldgoed is omgegaan. Reynaerts boek is dan ook niet alleen een bronnenstudie die van een duizelingwekkende eruditie getuigt, het levert tevens een fundamentele bijdrage tot de interpretatie van Hadewijchs werk.” Zo beschrijft Frank Willaert dit indrukwekkende boek.
Hadewijch, Ende hier omme swighic sachte
Door Anikó Daróczi, Atlas, Amsterdam 2002.
De bijbehorende cd laat op muziek gezette gedichten horen maar ook diverse brieffragmenten.
* Anikó Daroczi heeft een goed leesbare inleiding geschreven met door haar vertaalde teksten. Zij legt de nadruk op het belang van het beluisteren van Hadewijchs taal en de daarbij horende muziek.
Hadewijch: Die minne es al
Frans van Bladel (red.), Davidsfonds, Leuven, 2002.
Een bloemlezing.
* Deze fraai verzorgde uitgave bevat een vertaling van diverse (rijm-)brieven, gedichten en visioenen. Jammer dat er niet aangegeven wordt of teksten geheel of gedeeltelijk vertaald worden. Een voorbeeld van deze vertaling vindt u op deze website bij Brief 18.
Hadewijch. Visioenen
Vertaald uit het Middelnederlands door Imme Dros; met een inleiding en een teksteditie door Frank Willaert. Amsterdam: Prometheus/ Bert Bakker, 1996 (Nederlandse klassieken; dl. 8).
* De inleiding van Imme Drost gaat uitgebreid in op de achtergronden van elk visioen. Een voorbeeld van deze vertaling vindt u op deze website bij Visioen 9.
De brieven van Hadewijch
Moderne Nederlands vertaling en inleiding door Paul Mommaers, Altiora/ Kok, Averbode/ Kampen, 1990 (Cahiers voor levensverdieping; nr. 55).

* Paul Mommaers heeft de brieven vertaald en bij iedere brief geeft hij een beknopte samenvatting. Ook de originele tekst is naast de vertaling weergegeven. Een voorbeeld van deze vertaling vindt u op deze website bij Brief 28.),

Hadewych. Brieven
Hertaald door M. Ortmanns-Cornet; ingeleid door Herwig Arts. Brugge: Tabor, 1986.
*M. Ortmanns-Cornet heeft de Brieven hertaald. Zij noemt het zelf een ‘schuchtere poging’ om de inhoud en betekenis van de brieven in actuele taal te verwoorden, naast de originele tekst.
Hadewijch. Van liefde en minnen.
De Strofische Gedichten, hertaald door M. Ortmanns. Ingeleid door P. Mommaers. Lannoo, Tielt-Bussum, 1982.
Hadewijch. Mengeldichten of rijmbrieven
Hertaald door M. Ortmanns-Cornet; ingel. door W. Corsmit. Brugge: Tabor, 1988.
* Geheel op rijm heeft M. Ortmanns-Cornet deze hertaling gemaakt.
Lichaam in lichaam, ziel in ziel
Door Rob Faesen, Ten Have, Baarn, 2003
*Rob Faesen kiest in zijn boek de invalshoek van de Christusbeleving van Hadewijch. De overtuiging dat de mens volledig mag delen in het leven van Jezus Christus, ligt aan de basis van een lange mystieke traditie, die teruggaat tot de kerstening van de Lage Landen.
Een voorbeeld van een vertaling van de hand van Rob Faesen vindt u op deze website bij Rijmbrief 16.
Print Friendly, PDF & Email