De werken van Hadewijch zijn in drie handschriften volledig bewaard. Twee oude handschriften komen uit het Rooklooster bij Brussel (tweede helft 14e eeuw). Zij worden bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel. Een derde handschrift komt vermoedelijk uit het klooster van Bethlehem te Herent bij Leuven (eind 14e eeuw). Het bevindt zich in de bibliotheek van de Universiteit van Gent. Een vierde handschrift bevat slechts een deel van haar werken (begin 16e eeuw). Het is in de zestiger jaren gevonden in een nalatenschap en de herkomst is onbekend. Het wordt bewaard in de bibliotheek van het Ruusbroec-genootschap in Antwerpen.

Deze handschriften bevatten:
14 Visioenen,
45 Liederen of strofische gedichten,
31 Brieven en
16 Rijmbrieven of mengeldichten

Verder zijn er nog 13 rijmbrieven en “het Tweevomig Tractaetken” die wel in twee handschriften van Hadewijch te vinden zijn, maar waarvan men over het algemeen betwijfelt of zij wel door Hadewijch geschreven zijn.

 

HandschriftGentca1350-UB, 941Handschrift Gent ca 1350 – UB 941

Strofgedichten1

Lied1