Met deze website ben ik gestart naar aanleiding van mijn sabbatverlof in het voorjaar van 2012. Dankzij de inzet van mijn collega pastores uit het pastorale team waarin ik werk, kreeg ik de gelegenheid om gedurende drie maanden mij te bezinnen en te lezen in de werken van Hadewijch. Al tijdens mijn theologiestudie, veertig jaar geleden, raakte ik geboeid door haar visioenen en de kracht van haar taalgebruik. Nu kon ik mij opnieuw in haar teksten verdiepen. Met veel voldoening heb ik dat gedaan en voelde de inspiratie van een mystica die acht eeuwen geleden leefde in Brabant.

Voor mij persoonlijk heeft zij mijn “ambacht van pastor”, zoals Hadewijch het zeker genoemd zou hebben, verdiept. Haar mystieke werken hebben mijn eigen religieuze gevoelens verdiept. Ik hoop haar inspirerende “minne” mede via deze website aan andere gelovige en zoekende mensen door te geven.

Deze website wil werken en persoon van Hadewijch bekendheid geven voor een breder publiek in België en Nederland (Nederlandstalig dus). En vooral ook meer belangstelling wekken voor deze inspirerende mystica van de Lage Landen.

Verder bedank ik al die onderzoekers, schrijvers en geleerden die mij geholpen hebben om de teksten van Hadewijch beter te verstaan. En u als bezoeker, dank ik voor uw aandacht en interesse.

 

Adrie Lint,
op de feestdag van Johannes de Doper,
die volgens Hadewijch tweede stond
op haar lijst van de volmaakten,
24 juni 2012.

 

Wanneer u wilt reageren op deze website,
ontvang ik uw reactie graag via email:
adrielint@gmail.com.