Vier handschriften met werken van Hadewijch zijn bewaard gebleven. Drie daarvan komen uit de veertiende eeuw en waarschijnlijk dus een eeuw nadat Hadewijch geleefd heeft. Oorspronkelijk komen zij uit kloosterbibliotheken. Twee daarvan komen uit het Rooklooster bij Brussel en worden nu bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel. Het derde handschrift komt vermoedelijk uit de priorij van Bethlehem te Herent bij Leuven. Het bevindt zich in de bibliotheek van de Universiteit van Gent. Er is nog een vierde handschrift dat slechts een deel van haar werken bevat en van latere datum is (begin 16e eeuw). Het is in de zestiger jaren gevonden in een nalatenschap en de herkomst is onbekend. Het wordt bewaard in de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap in Antwerpen.

De handschriften bevatten gezamenlijk:

  • 14 Visioenen
  • 45 Liederen (ook wel Strofische gedichten genoemd)
  • 31 Brieven en
  • 16 Rijmbrieven (ook wel Mengeldichten genoemd)

.
Verder zijn er nog 13 rijmbrieven en “het Tweevomig Tractaetken” die wel in twee handschriften van Hadewijch te vinden zijn, maar waarvan men betwijfelt of zij wel door haar geschreven zijn.

 

Lied 1
Handschrift Gent 941-f-49r
Universiteit Gent

Op de website van Flandrica.be, van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek is het vierde handschrift on-line in te zien.

 

Print Friendly, PDF & Email